2019

30.01.2019

-

-, . .

- - « «» - http://spbrkk.ru

- - «- ». http://rhplspb.ru

- - " - .. » http://www.rerihspbhu.ru

- "- , .. " - http://artsacademy.ru

- «- - .. » - http://ghpa.ru

- «- » - https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat/restavraciya-proizvedeniy-izobrazitelnogo-i-dekorativno

- «- - » - https://www.spbgasu.ru

-

- - http://spbgik.ru

- " " " " - http://dovus.rshu.ru/content/priemkom/facultet/filological

- «- » - http://spbiir.ru

2019 »